āiā lāṛīē

Oh, bride, he came!

00 :13
āiā lāṛīē
 mērā
sihriāṁ vālā viāhvaṇ āiā
āiā lāṛīē
 mērā
sihriāṁ vālā viāhvaṇ āiā

Oh, bride, he came!

Oh (woman),

my groom came to marry!

Oh, bride, he came!

Oh (woman),

my groom came to marry!

00 :30
āuṁdīāṁ nasībāṁ
nāl ih ghaṛīāṁ
āuṁdīāṁ nasībāṁ
nāl ih ghaṛīāṁ
tērē sihrē nūṃ sajāiā
ḍāḍhā phull kalīāṁ
tērē sihrē nūṃ sajāiā
ḍāḍhā phull kalīāṁ

These moments come

through good fortune.

These moments come

through good fortune.

Flowers, buds embellish

tightly your bridal wreath.

Flowers, buds embellish

tightly your bridal wreath.

00 :46
jījā [x4]

Oh, brother-in-law [x4]

01 :04
āuṁdīāṁ nasībāṁ
nāl ih ghaṛīāṁ
tērē sihrē nūṃ sajāiā
ḍāḍhā phull kalīāṁ

These moments come

through good fortune.

Flowers, buds embellish

tightly your bridal wreath.

01 :12
 dil sāṁjhē
hīr  rāṁjhē
jaśan manāō yārō
kahiṃdī ē śahināī

Two shared hearts.

oh, Heer and Ranjha,

friends, celebrate the festival,

says the shehnai!

01 :20
āiā lāṛīē [x3]
 mērā
sihriāṁ vālā viāhvaṇ āiā
āiā lāṛīē
 mērā
sihriāṁ vālā viāhvaṇ āiā

Oh, bride, he came! [x3]

Oh (woman),

my groom came to marry!

Oh, bride, he came!

Oh (woman),

my groom came to marry!

01 :41
jījā kallṛā naīṁ āiā
 tūṃ ajj  ghaṛī
nāl bhaiṇāṁ nūṃ  liāiā
 tūṃ ajj  ghaṛī
jījā kallṛā naīṁ āiā
 tūṃ ajj  ghaṛī
nāl bhaiṇāṁ nūṃ  liāiā
 tūṃ ajj  ghaṛī

Oh, brother-in-law, you didn't

come alone in this occasion

You brought your sisters along

on this occasion.

Oh, brother-in-law, you didn't

come alone in this occasion

You brought your sisters along

on this occasion.

02 :02
jījā

Oh, brother-in-law

02 :24
sakhīāṁ ral mil
jhūmar pāīē
śālā ih din
sabh  āē

Girl-friends together,

let's put on the jhoomar!

Would to God

this day comes upon all!

02 :40
sakhīāṁ ral mil
jhūmar pāīē
śālā ih din
sabh  āē

Girl-friends together,

let's put on the jhoomar!

Would to God

this day comes upon all!

02 :48
bal bal jāīē!
śagan manāīē!
jaśan manāō yārō
kahiṃdī ē śahināī

Let's consecrate!

Let's celebrate betrothals!

Friends, celebrate the festival,

says the shehnai!

02 :57
āiā lāṛīē [x3]
 mērā
sihriāṁ vālā viāhvaṇ āiā
āiā lāṛīē
 mērā
sihriāṁ vālā viāhvaṇ āiā

Oh, bride, he came! [x3]

Oh (woman),

my groom came to marry!

Oh, bride, he came!

Oh (woman),

my groom has come to marry!

03 :18
jījā kallṛā naīṁ āiā
 tūṃ ajj  ghaṛī
nāl bhaiṇāṁ nūṃ  liāiā
 tūṃ ajj  ghaṛī
jījā kallṛā naīṁ āiā
 tūṃ ajj  ghaṛī
nāl bhaiṇāṁ nūṃ  liāiā
 tūṃ ajj  ghaṛī

Oh, brother-in-law, you didn't

come alone in this occasion,

you brought your sisters along

on this occasion

Oh, brother-in-law, you didn't

come alone in this occasion,

yoy brought your sisters along

on this occasion

04 :26
lakhkhāṁ duāvāṁ kar  māpē
maṃgdē ē rabb tōṁ ih vēlā
āpṇē hōvaṇ kōl  sajdā
śagnāṁ  ih mēlā

Parents, having made lakhs of prayers,

ask from God this moment.

(When) ours are close by, (then that)

adorns the occasion of this festivity

04 :42
sajjaṇ bulāīē
ral mil gāīē
jaśan manāō yārō
kahiṃdī ē śahināī

Let's have friends gathered!

Let's sing together!

Friends, celebrate the festival,

says the shehnai!

04 :51
āiā lāṛīē [x3]
 mērā
sihriāṁ vālā viāhvaṇ āiā
āiā lāṛīē
 mērā
sihriāṁ vālā viāhvaṇ āiā

Oh, bride, he came! [x3]

Oh (woman),

my groom came to marry!

Oh, bride, he came!

Oh (woman),

my groom has come to marry!

05 :11
jījā kallṛā naīṁ āiā
 tūṃ ajj  ghaṛī
nāl bhaiṇāṁ nūṃ  liāiā
 tūṃ ajj  ghaṛī
jījā kallṛā naīṁ āiā
 tūṃ ajj  ghaṛī
nāl bhaiṇāṁ nūṃ  liāiā
 tūṃ ajj  ghaṛī

Oh, brother-in-law, you didn't

come alone in this occasion,

you brought your sisters along

on this occasion

Oh, brother-in-law, you didn't

come alone in this occasion,

you brought your sisters along

on this occasion

05 :45
jījā kallṛā naīṁ āiā
 tūṃ ajj  ghaṛī
nāl bhaiṇāṁ nūṃ  liāiā
 tūṃ ajj  ghaṛī
[stanza is repeated several times]

Oh, brother-in-law, you didn't

come alone in this occasion,

yoy brought your sisters along

on this occasion

[stanza is repeated several times]

Aaya Laariye (Gurmukhi: ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ, Shahmukhi, Shahmukhi: آیا لاڑیے) "Oh, bride, he came", is a traditional Punjabi bridal song.

It describes typical scenes of a Punjabi marriage: the groom wearing a headpiece called "sihra", the bride and friends putting on a jeweled adornment called the "jhoomar", the bride's wreath adorned with flower buds, the betrothal gift called the "shagan", a wind instrument called the "shehnai", et cetera.

The music is also traditional, but arranged for Coke Studio by the Pakistani band Strings, under the direction of the composer Shuja Haider.

The singers are the actress and singer Meesha Shafi, who has become a renowned interpreter of Punjabi songs, and the playback singer Naeem Abbas Rufi, who made his debut as a featured artist with this song in Coke Studio season 9.